Újságíró szakkör 2012/2013. és 2013/2014. tanév 

I.

A média, a nyomtatott sajtó, az internet és az online fogalma. A személyes és a tömegkommunikáció

A média, a sajtó hatalma. Hatása az egyénre, a társadalomra és az ifjúságra. A helyi média története, helyi iskolatörténet dióhéjban

Hírérték és témaválasztás az iskolai újságba, honlapra Ismerkedés az újságírás műfajaival (hír, riport, cikk, vezércikk, tudósítás, kommentár, hirdetés, reklám, interjú, glossza, riporteri munka), az iskolában korábban működő iskolaújság anyagának megismerése.

A szövegszerkesztés állomásai. Kérdésszerkesztés, címadás, az írásjelek problémái. A kommunikációs folyamata tényezői, típusai. A vázlatírás módjai. Jellemábrázolási módok. 9-A média eszközei, technikák, programok megismerése (digitális képek, videók, honlapok)

II.

Szövegalkotás, beszédművelés, sajtónyelv, nyelvhelyesség, stílus, az újságírás műfajainak (riportok, beszámolók, interjúk) gyakorlása az iskolai eseményekhez kapcsolódva. A nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban (tagolás, elrendezés, margó, betűtípus) Anyanyelvünk zenei eszközei (hangerő, szünet, beszédtempó, hangsúly)

Médiainformatika, fotózás, kamerahasználat alapjai, prezentáció-készítés, korszerű elektronikus képrögzítő eszközök használatának gyakorlása, események, interjúk rögzítése. Fotók és szövegek összhangja. Tipográfiai elemek felhasználása

Hírek és olvasmányok tervezése, szerkesztése, alkotása, belső tájékoztatás az intézményben (honlap, újság), és külső a nagyvilágnak.

Nyomtatott és elektronikus szövegek, médiatartalmak alkotása, saját diákoldal szerkesztése az intézményi honlapon, gyakorlatok szerkesztőprogramokkal

Helytörténeti kutatások a település és az iskola életéből, (fényképezés, videózás), a kiadványkészítés menete

A nyilvános szereplés jellemzői, újságírói etika, az elkészült képek, filmek szerkesztése és javítása

III.

A diák újságírók tudósítanak az iskolai, intézményi programokról, kirándulásokról, tanulmányi, művészeti, sport eredményeikről, szabadidős, kulturális programokról és minden, a korosztályukat foglalkoztató témáról. A készített riportokat, a gyűjtött anyagokat feldolgozzák, megjelennek a helyi lapban, televízióban, iskola történeti kiadvány készítenek, új saját rovatokkal jelentkeznek az intézményi honlapon, a „MiSulink” iskolaújságot megjelentetik.